Wynajem nieruchomości

Wynajem mieszkań, powierzchni użytkowych i innych lokali w świetle ustawy o podatku od towarów i usług stanowi nic innego jak świadczenie usług na rzecz osób trzecich. Generalnie, większość świadczonych odpłatnie usług wedle polskiego prawa podlega opodatkowaniu VAT. Tak samo jest i w tym przypadku, choć jak w każdej sytuacji występują pewne wyjątki. W obecnych czasach wynajem mieszkania jest dość popularną formą długotrwałej inwestycji. Jeśli zdecydujemy się na wynajem mieszkania z przeznaczeniem na cele mieszkalne, wówczas zwolnieni jesteśmy z obowiązku odprowadzania podatku do fiskusa. Jednakże gdy najemnica będzie chciał wykorzystać lokal np. jako biuro, wtedy już nie przysługuje nam prawo do takiego zwolnienia.

Bardzo dobrze zjawisko wynajmu i korzystania ze zwolnienia uwidacznia się na przykładzie dużych miastach, a w szczególności tych, które pełnią funkcje głównych ośrodków akademickich. W dużej mierze jest to wynikiem dużej liczby studentów, którzy w celu dalszego kontynuowania edukacji na uczelniach wyższych napływają do miast.

Na rynku nieruchomości działa wiele podmiotów gospodarczych. Wśród najważniejszych z nich należy wskazać inwestorów, maklerów giełdowych, brokerów, deweloperów, przedsiębiorców, pośredników nieruchomości, kredytodawców oraz całą obsługę techniczną rynku. Mnogość jednostek działających na tym rynku wpływa znacząco nie tylko na życie gospodarcze, ale także pełni liczne funkcje społeczne, chociażby: wymiany, korygowania oraz informacyjną.

Należy pamiętać, że przed podpisaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego, ważne jest dokładne zaznajomienie się z treścią umowy, która powinna być sporządzona na piśmie. Wtedy unikniemy ewentualnych problemów przy dochodzeniu roszczeń. Może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Warto zwrócić uwagę na wysokość czynszu, czy wynajmujący wymaga kaucji w celu zabezpieczenia, jaka jest wysokość opłat eksploatacyjnych (wysokość kosztów energii elektrycznej, ogrzewania, wody) oraz, czy są one wliczone w czynsz. Innymi istotnymi elementami tej umowy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, aby uniknąć późniejszych problemów są: termin do którego zobowiązujemy się uiszczać wynagrodzenie wynajmującemu oraz okres za jaki to będzie (miesięczny kwartalny, itd.), oraz kiedy mieszkanie jest gotowe do najmu.

Rozpatrując kwestię wynajmu warto się również zastanowić na jakich lokalach można obecnie najwięcej zarobić. W dzisiejszych czasach największą popularnością cieszą się małe lokale, ale nawet i na tych czysty zysk osiągniemy dopiero po upływie trzech miesięcy od daty obowiązywania umowy. Wynika to głównie z obowiązku ponoszenia przez właściciela w trakcie całego roku różnych kosztów stałych, które szacuje się że pochłaniają ponad 30% spodziewanych rocznych przychodów. Ciekawe jest to, że poza przychodem z tytułu samych czynszów najmu, możemy również zarobić dzięki osiąganemu zyskowi w ramach wzrostu wartości naszej nieruchomości, który w długim okresie przekracza poziom inflacji o około 1-2 pp. Dlatego, jeżeli posiadamy „wolne” mieszkanie nie koniecznie najlepszą opcją zawsze jest jego sprzedaż i uzyskanie jednorazowego wysokiego przychodu. Czasem warto jest się zastanowić nad jego wynajęciem, a wtedy korzyści będą płynęły mniejszym strumieniem, ale za to systematycznie przez długi okres.