Rynek nieruchomości – krótka charakterystyka

Każdy z nas marzy o swoim upragnionym zakątku, w którym mógłby oddać się chwili relaksu. Jednakże niekiedy na marzeniach się kończy, co nie nastraja zbyt optymistycznie. Posiadanie własnego domu, czy też mieszkania wiąże się wciąż z dużym obciążeniem finansowym dla rodziny, czy też pojedynczej osoby. Nie każdy może pozwolić sobie na ten luksus, a przyczyn należy doszukiwać się niewątpliwie w rynku nieruchomości.

Na rynek nieruchomości składa się ogół warunków, na którym dokonywane są transakcje kupna oraz sprzedaż nieruchomości. Ponadto jest to miejsce, na którym dochodzi do zawierania licznych umów np. wynajmu lub dzierżawy. Warto wspomnieć, że rynek nieruchomości nie jest rynkiem formalnym i nie należy go utożsamiać z konkretną siedzibą o odrębnym statusie. Co więcej, uznaje się go za jeden z segmentów szeroko rozumianego rynku kapitałowego.

Na rynku nieruchomości działa wiele podmiotów gospodarczych. Wśród najważniejszych z nich należy wskazać inwestorów, maklerów giełdowych, brokerów, deweloperów, przedsiębiorców, pośredników nieruchomości, kredytodawców oraz całą obsługę techniczną rynku. Mnogość jednostek działających na tym rynku wpływa znacząco nie tylko na życie gospodarcze, ale także pełni liczne funkcje społeczne, chociażby: wymiany, korygowania oraz informacyjną.

Inwestorzy w głównej mierze odpowiedzialni są za tworzenie i realizację nowych budowli, mieszkań, czy też powierzchni biurowych pod różnego rodzaju działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy oraz zwykli obywatele dokonują ich zakupu, wynajmu lub dzierżawy. Obrót ich może odbywać się na drodze własnych kontaktów lub posiadanej wiedzy, jak również za pomocą licznych agencji nieruchomości oraz pośredników działających na tym rynku. Kredytodawca, jak sama nazwa wskazuje odpowiedzialny jest za udzielanie kredytów. W świetle polskiego prawa, jedynymi instytucjami mogącymi go udzielać są banki, które posiadają bardzo zróżnicowaną ofertę.

Na aktualną kondycję tego sektora gospodarki duży wpływ ma zasobność portfela i dochody społeczeństwa, ich skłonność do nabywania nowych powierzchni oraz kondycja finansowa i materialna przedsiębiorców. Ponadto rząd poprzez regulacje prawne może decydować o dynamice rozwoju rynku nieruchomości. Związane jest to z formalnościami dotyczącymi wydawania pozwoleń na budowę, wysokością stóp procentowych na kredyty, narzutami na materiały budowlane czy też oczekiwaniami co do przyszłych trendów gospodarczych.

Rynek nieruchomości w Polsce wciąż się rozwija i również silnie oddziałuje na rzeczywistość, chociażby poprzez udział w tworzeniu PKB czy odprowadzanych podatkach lokalnych. Szkoda tylko, że wraz z jego rozwojem rosną ceny nieruchomości.