Wynajem nieruchomości

Wynajem mieszkań, powierzchni użytkowych i innych lokali w świetle ustawy o podatku od towarów i usług stanowi nic innego jak świadczenie usług na rzecz osób trzecich. Generalnie, większość świadczonych odpłatnie usług wedle polskiego prawa podlega opodatkowaniu VAT. Tak samo jest i w tym przypadku, choć jak w każdej sytuacji występują pewne wyjątki. W obecnych czasach wynajem mieszkania jest dość popularną formą długotrwałej inwestycji. Jeśli zdecydujemy się na wynajem mieszkania z przeznaczeniem na cele mieszkalne, wówczas zwolnieni jesteśmy z obowiązku odprowadzania podatku do fiskusa. Jednakże gdy najemnica będzie chciał wykorzystać lokal np. jako biuro, wtedy już nie przysługuje nam prawo do takiego zwolnienia.

Bardzo dobrze zjawisko wynajmu i korzystania ze zwolnienia uwidacznia się na przykładzie dużych miastach, a w szczególności tych, które pełnią funkcje głównych ośrodków akademickich. W dużej mierze jest to wynikiem dużej liczby studentów, którzy w celu dalszego kontynuowania edukacji na uczelniach wyższych napływają do miast.

Na rynku nieruchomości działa wiele podmiotów gospodarczych. Wśród najważniejszych z nich należy wskazać inwestorów, maklerów giełdowych, brokerów, deweloperów, przedsiębiorców, pośredników nieruchomości, kredytodawców oraz całą obsługę techniczną rynku. Mnogość jednostek działających na tym rynku wpływa znacząco nie tylko na życie gospodarcze, ale także pełni liczne funkcje społeczne, chociażby: wymiany, korygowania oraz informacyjną.

Należy pamiętać, że przed podpisaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego, ważne jest dokładne zaznajomienie się z treścią umowy, która powinna być sporządzona na piśmie. Wtedy unikniemy ewentualnych problemów przy dochodzeniu roszczeń. Może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Warto zwrócić uwagę na wysokość czynszu, czy wynajmujący wymaga kaucji w celu zabezpieczenia, jaka jest wysokość opłat eksploatacyjnych (wysokość kosztów energii elektrycznej, ogrzewania, wody) oraz, czy są one wliczone w czynsz. Innymi istotnymi elementami tej umowy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, aby uniknąć późniejszych problemów są: termin do którego zobowiązujemy się uiszczać wynagrodzenie wynajmującemu oraz okres za jaki to będzie (miesięczny kwartalny, itd.), oraz kiedy mieszkanie jest gotowe do najmu.

Rozpatrując kwestię wynajmu warto się również zastanowić na jakich lokalach można obecnie najwięcej zarobić. W dzisiejszych czasach największą popularnością cieszą się małe lokale, ale nawet i na tych czysty zysk osiągniemy dopiero po upływie trzech miesięcy od daty obowiązywania umowy. Wynika to głównie z obowiązku ponoszenia przez właściciela w trakcie całego roku różnych kosztów stałych, które szacuje się że pochłaniają ponad 30% spodziewanych rocznych przychodów. Ciekawe jest to, że poza przychodem z tytułu samych czynszów najmu, możemy również zarobić dzięki osiąganemu zyskowi w ramach wzrostu wartości naszej nieruchomości, który w długim okresie przekracza poziom inflacji o około 1-2 pp. Dlatego, jeżeli posiadamy „wolne” mieszkanie nie koniecznie najlepszą opcją zawsze jest jego sprzedaż i uzyskanie jednorazowego wysokiego przychodu. Czasem warto jest się zastanowić nad jego wynajęciem, a wtedy korzyści będą płynęły mniejszym strumieniem, ale za to systematycznie przez długi okres.

Na co zwrócić uwagę przy wynajmie mieszkania

Jest wiele rzeczy które powinniśmy sprawdzić przed rozpoczęciem wynajmowania mieszkania. Szukając wśród ogłoszeń, bądź udając się do agencji nieruchomości, przygotujmy sobie listę wymagań, które musi spełniać potencjalne mieszkanie. Poniżej zamieszczonych jest parę kwestii, o których należałoby pomyśleć przed podjęciem decyzji o wynajmie.

Po pierwsze dobrze by było gdyby mieszkanie znajdowało się blisko centrum. Chodzi głównie o to, aby mieć dobry dostęp do autobusów, szkół, centrów handlowych i innych, takich jak komisariat policji i węzły komunikacyjne. Jeśli pracujesz i nie posiadasz samochodu, sprawdź czy z danego miejsca masz dobre połączenie autobusowe do miejsca pracy i czy daleko trzeba iść do przystanku. Ponadto należało by dowiedzieć się o dokładną cenę za miesiąc wynajmu. Należy sprawdzić czy woda i inne rachunki są wliczone w czynsz, czy trzeba zapłacić je osobno. To samo tyczy się internetu.

Ponadto warto dowiedzieć się o umowę. Zawiera ona bardzo ważne informacje, takie jak depozyt, ewentualny roczny wzrost czynszu i ogólne informacje co jest i co nie jest dozwolone w mieszkaniu (np. maksymalna liczba mieszkających tam osób). W umowie zawierają się również informacje na temat tego, co jest obowiązkiem wynajmującego i właściciela mieszkania, oraz co kto będzie naprawiał. Co więcej, powinniśmy zobaczyć mieszkanie, zanim zdecydujemy się na jego wynajem. Może one mieć styl, który nie przypadkiem nam do gustu, bądź być po prostu za małe. Albo nie posiadać mebli i trzeba będzie wyposażyć je we własnym zakresie. Warto też sprawdzić czy mieszkanie znajduje się w bezpiecznej okolicy. Jeśli nie będziesz jedynym wynajmującym to mieszkanie, postaraj się porozmawiać z innymi mieszkańcami i dowiedź się szczegółów.

W jakich miastach deweloperzy konkurują najsilniej?

Konkurencja na rynku nieruchomości zawsze była bardzo wysoka. Coraz to częstsze sygnały pochodzące z rynku światowego, odnośnie kryzysu, sprawiają, że Polska gospodarka również spowalnia. Trzeba jednak zauważyć, że w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej Polakom stosunkowo nie tak źle się powodzi, co przejawia się chociażby we wzroście naszych dochodów. Jednak sytuacja ta sprawia, że obrót produktów na rynku nieruchomości staje się coraz cięższy. Pomimo rosnących wynagrodzeń ludzie boją się inwestować swoje fundusze w długoterminowe przedsięwzięcia ze względu na niestabilną koniunkturę. Jednak sytuacja odnośnie rynku nieruchomości nie wygląda identycznie we wszystkich miastach.

Patrząc na mapę naszego kraju możemy dostrzec, że zaledwie w pięciu miastach wznoszone jest ponad 50% mieszkań deweloperskich. Najbardziej konkurencyjnym rynkiem jest obecnie Kraków, gdzie na jeden lokal, którego budowę rozpoczęły firmy deweloperskie w 2011 roku, przypada 92 mieszkańców. Z kolei najgorszy wynik reprezentuje opolski rynek pierwotny, przy średniej dla kraju wynoszącej 590.

Jak wynika z danych GUS w minionym roku w Polsce większości nieruchomości została zapoczątkowana przez osoby fizyczne, czyli inaczej mówiąc inwestorów indywidualnych. Jedynie 40% inwestycji z sektora budownictwa mieszkalnego było efektem działalności deweloperskiej. Co więcej, po raz kolejny, bardzo niski wskaźnik rozpoczętych nowych inwestycji mieszkalnych zanotował sektor budownictwa zakładowego, spółdzielczego oraz komunalnego, który wyniósł łącznie zaledwie 4%.

Kolejnymi ciekawymi spostrzeżeniami jakie płyną z danych GUS jest kwestia wyboru miejsca na rozpoczęcie inwestycji. Sektor budownictwa indywidualnego jest bardzo rozproszony co oznacza, że budują oni praktycznie na terenie całego kraju. Jednakże jeśli chodzi o firmy deweloperskie skupiają oni swoją działalność na największych aglomeracjach miejskich. Czego przejawem jest liczba rozpoczętych inwestycji w miastach wojewódzkich, która wyniosła 44,3 tysiąca i stanowiła 68% ogólnej liczby.

Deweloperzy najbardziej aktywni są w Warszawie pod względem nowo powstających mieszkań. Tylko w ubiegłym roku, w tym mieście firmy rozpoczęły budowy aż 13,6 tysięcy lokali. Natomiast drugim wynikiem może poszczycić się Kraków (8,3 tys.), a najniższe miejsce na podium przypadło Wrocławiu (5,7 tys.). Dla porównania, łączna liczba inwestycji mieszkalnych w Polsce kształtowała się na poziomie 64,7 tys. lokali, co pokazuje silne skupienie inwestycji firm deweloperskich na największych miastach naszego kraju.

Jednak nie w każdym mieście wojewódzkim sytuacja wygląda tak różowo. Wystarczy chociażby spojrzeć na takie miasta jak Zielona Góra, Toruń Gorzów Wielkopolski, czy Kielce. Tam aktywność deweloperów jest bardzo znikoma. Ilość rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych w tych miastach wyniosła nie więcej niż 600 sztuk. Jednak zdecydowanie najgorszym wynikiem charakteryzuje się Opole. Przedsiębiorcy w zeszłym roku zdecydowali się tam na budowę 166 lokali. Głównym powodem jest niedostateczny popyt oraz wysokość marż jakie mogą uzyskać deweloperzy. Dlatego też firmy z Opola coraz częściej decydują się na lokowanie swoich środków finansowych na innych rynku, chociażbym wrocławskim, gdzie mogą uzyskać wyższą cenę za metr kwadratowy przy podobnych kosztach

Mieszkanie służbowe – wygoda czy dodatkowe koszty?

Ze względu na coraz szybciej zachodzące procesy globalizacyjne, bardziej rozbudowane sieci powiązań biznesowych we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, przedsiębiorstwa zmuszone są wysyłać swoich pracowników podróże służbowe. W dzisiejszych czasach nie wystarczy utrzymywać i rozwijać kontakty z lokalnymi firmami, jeżeli chcemy zaistnieć na globalnym rynku i móc zarabiać naprawdę duże pieniądze. Współczesny biznes sprawia, że organizacja spotkań służbowych w różnych częściach kraju i świata jest wręcz konieczna. Wymaga to zaplanowania i realizacji przejazdu lub tez przelotu, którym dotrzemy na miejsce spotkania oraz zakwaterowania w hotelu.

Firmy wciąż poszukują oszczędności i redukcji kosztów, dlatego też ciekawą alternatywą może być wykupienie mieszkania firmowego w mieści, do którego nasi pracownicy udają się najczęściej w celach biznesowych. Komfortowe zakwaterowanie w dobrze zlokalizowanym miejscu może okazać się ważnymi czynnikami przy realizacji całego przedsięwzięcia. Czy jednak, zakup mieszkania służbowego jest rozwiązaniem godnym uwagi?

Nie da się ukryć, że opłacalność takiej inwestycji zależeć będzie głównie od dwóch aspektów. Po pierwsze wpływ na to będzie miała ilość oraz częstotliwość pojawiania się pracowników w tym lokalu, a po drugie jak będą przedstawiały się koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem mieszkania, w zestawieniu z ceną wynajmu pokoi hotelowych.

Wydaje się, że w kontekście przyszłościowym takie rozwiązanie będzie przynosiło wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa. Jednak trzeba pamiętać, że jest to poważna inwestycja, na którą mogą pozwolić sobie tylko duże korporacje, gdyż takie przedsięwzięcie wiąże się z dużym jednorazowym wydatkiem. Deweloperzy poprzez rozszerzanie wciąż swojej gamy produktów, wychodzą naprzeciw firmom i stwarzają możliwości redukcji kosztów takiej inwestycji, przez co staje się ona coraz bardziej atrakcyjne dla mniejszych inwestorów. Służbowe apartamenty mogą być bowiem miejscem noclegowym dla pracowników firmy oraz źródłem jej realnych dochodów w ramach wynajmu lokalu na zasadach hotelowych. Jeżeli aktualnie mieszkanie nie jest wykorzystywane przez przedstawicieli firmy możemy wynająć je innym podmiotom. Wystarczy zawrzeć stosowne porozumienie z jednostką zarządzającą nieruchomością, w którym określimy zasady i terminy kiedy będziemy potrzebować apartamentu, jednocześnie zlecając jego wynajęcie w pozostałym okresie.

Jeżeli wszystko dobrze skalkulujemy i odpowiednio zaplanujemy naszą inwestycję możemy nie tylko oszczędzić, ale nawet i zarobić na niej w dłuższym okresie. Mając do dyspozycji w swoich aktywach – mieszkanie służbowe, o powierzchni 40 metrów kwadratowych, możemy liczyć na miesięczny przychód rzędu 1500 – 2000 zł. z tytułu wynajmu. Nie powinien dziwić zatem fakt, że wśród mniejszych firm rośnie także zainteresowanie lokowaniem kapitału w nowoczesne formy wykorzystania rynku nieruchomości. Wygoda związana z posiadaniem własnego mieszkania służbowego w połączeniu z możliwością łatwego zarabiania na nim staję się kuszącą propozycją, zwłaszcza w kontekście nowych doniesień w sprawie kryzysu w różnych branżach.

Ile trwa budowa w Polsce?

W każdej miejscowości, bez względu na to czy jest to małe miasteczko lub też ogromna aglomeracja, trwają jakieś prace budowlane. Inwestycje te przybierają różne formy, począwszy od prac związanych z infrastrukturą drogową, przemysłową, a kończąc na budownictwie mieszkalnym. Niejednokrotnie zdarza się, że budowy te przeciągają się w czasie, a oczekujący na poprawę dróg, nowe miejsca pracy, czy mieszkania muszą uzbroić się w dodatkową cierpliwość. W poniższym artykule przedstawiono sytuację polskiego budownictwa mieszkalnego odnośnie okresu trwania inwestycji budowlanych w tej branży gospodarki.

Opierając się na danych GUS za rok 2011, średni czas budowy mieszkań, których inwestorami są deweloperzy, trwa średnio 25 miesięcy. Sytuacja ta jest dość stabilna i na przestrzeni ostatnich lat praktycznie pozostaje na niezmiennym poziomie. Skupiając się na spółdzielniach możemy zauważyć, że obecnie tempo wznoszenia przez nie nowych mieszkań jest nieco szybsze niż firm deweloperskich. Należy jednak zauważyć, że jeszcze 10 lat temu, realizacja inwestycji, zajmowała im trzy lata. Zdecydowanie najdłuższym okresem budowy charakteryzuje się budownictwo prywatne, a konkretniej mówiąc domów jednorodzinnych.

Warto zastanowić się dlaczego pomimo coraz to lepszych materiałów, lepiej wykwalifikowanych robotników oraz maszyn używanych w procesie budowy wciąż ich realizacja zajmuje tyle czasu. Zakres robót wszak się nie zmienia. Głównymi czynnikami jakie wpływają na tempo prac budowlanych oraz ich terminowość z pewnością mają: moment w którym rozpoczynana jest inwestycja, warunki atmosferyczna, ciągłość strumienia finansowania, czy też rzetelność samych wykonawców.

Jak pokazują statystyki, najłatwiej jest dotrzymać terminów, jeżeli prace budowlane ruszają wczesną wiosną. Wtedy istnieją duże szanse realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem, a nawet zdarza się, że są one oddawane do użytku przed czasem. Z kolei najtrudniej jest, kiedy budowa rozpoczyna się latem, wówczas trzeba liczyć się z możliwościami odchylenia harmonogramu od wstępnych terminów, jeżeli nie skończymy budowy przed zimą..

Warunki atmosferyczne uniemożliwiają bowiem przeprowadzenie niektórych prac budowlanych. Dla przykładu można chociażby podać, że stawianie rusztowania wymaga bezwietrznej pogody, prace izolacyjne na zewnątrz są możliwe jeśli nie ma opadów, a tynkowanie wymaga przynajmniej temperatury powyżej 5 stopni Celsjusza. Kolejnymi czynnikami powodującymi opóźnienia w budowie mogą być opóźnienia związane ze zwłoką w wypłacie kredytu. Taka sytuacja może mieć miejsce wówczas, gdy banki czekają, aż deweloperzy sprzedadzą określoną pulę mieszkań lub jak inwestorzy prywatni uzupełnią obowiązkową dokumentację. Często również problemy wynikają z winy wykonawców, którzy okazują się nierzetelni i nie potrafią poradzić sobie z konkretnym projektem.

W jaki sposób dokonać prawidłowej wyceny mieszkania?

Chcesz określić wartość mieszkania odziedziczonego w spadku, aby dowiedzieć jak wysoki musisz zapłacić podatek z tego tytułu? Nie wiesz za ile możesz sprzedać swoje lokum, aby uzyskać uczciwą cenę, unikając przy tym długiego okresu oczekiwania na nowego nabywcę? Te i wiele innych kwestii spędza sen z powiek wszystkim, którzy chcą lub muszą określić wartość rynkowa swojej nieruchomości. W celu ustalenia właściwej wyceny należy przejść przez kilka etapów, aby uniknąć popełnienia błędów. Proces ten na pierwszy rzut oka może wydawać się dość skomplikowany, dlatego poniżej zebrano i przedstawiono rady ekspertów jak prawidłowo tego dokonać.

Zacznijmy jednak od początku. W świetle polskiego prawa jedynie rzeczoznawca z odpowiednimi kwalifikacjami jest uprawniony do przeprowadzenia i wydania oficjalnej wyceny majątkowej, którą będziemy mogli przedłożyć w odpowiednich urzędach. W zależności od potrzeb polega ona na określeniu wartości rynkowej, odtworzeniowej lub katastralnej. W naszym przypadku interesować nas będzie ta pierwsza. Przez wartość rynkową, najprościej mówiąc, rozumie się taką cenę, jaką z największym prawdopodobieństwem możemy uzyskać na rynku w ramach aktualnie panujących na nim warunków.

W sytuacji, gdy chcielibyśmy samodzielnie i w szybki sposób dokonać wyceny swojej nieruchomości, z pomocą przyjść może internet. Należy jednak pamiętać, że nasze wyliczenia nie będą precyzyjne, a jedynie przybliżone. Trudno jest bowiem samemu dokonać rzetelnej wyceny mieszkania, dlatego też często nie obejdziemy się bez pomocy fachowców.

Dokonując wyceny samodzielnie warto skorzystać z bardzo szerokiej bazy wiedzy jaka znajduje się w internecie, która mamy praktycznie na wyciągnięcie ręki. Co ważniejsze korzystanie z tego źródła jest bezpłatne i umożliwia nam w szybki sposób dotarcie do niezbędnych informacji. Dzięki zamieszczonym ofertom możemy porównać cenę lokali, które względem różnych parametrów są najbardziej zbliżone do naszego lokum. Na tej podstawie możemy określić przybliżoną wartość naszego mieszkania na rynku. Należy jednak pamiętać, że ceny podane na portalach internetowych, czy też gazetach są cenami ofertowymi. Oznacza to, że od tej wartości kupujący i sprzedający zaczynają negocjacje i nie wiemy na jakim faktycznie poziomie ustali się cena. Drugim mankamentem tego sposoby jest fakt, że sprzedający często zawyżają wartość nieruchomości, aby w trakcie rozmów z klientem, mieli z czego schodzić- mówiąc kolokwialnie.

Warto również podążać za trendem aktualnie panującym na rynku nieruchomości. Czasem przydatna może być informacja jak kształtuje się podaż czy popyt na konkretne rodzaje mieszkania. Jeśli liczba kupujących rośnie, a ilość oferowanych mieszkań spada, powie nam to, że w najbliższym okresie wartość naszego domu będzie wzrastać.

Sposobów wyceny jest wiele, jednak nie ma wątpliwości, że fachowe oko doświadczonego rzeczoznawcy ciężko zastąpić. Zazwyczaj dobrze orientują się co do aktualnych uwarunkowań i kwot, jakie możemy otrzymać na rynku. Konsultacja lub całkowite zlecenie mu wyceny może sprawić, że zainteresowani zakupem naszej nieruchomości, będą walić do nas drzwiami i oknami, co z kolei będzie oznaką dobrze przeprowadzonej wyceny.

Jak zostać agentem nieruchomości?

Zawód agenta nieruchomości w ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularny ze względu na formę wykonywania. Osoby, które nie chcą wykonywać swojej pracy jedynie w biurze i pragną czasem oderwać się od nużącego spędzania czasu przed komputerem, mogą połączyć pracę biurową z aktywną pracą w terenie poprzez bezpośredni kontakt z klientem. Dynamicznie rozwijający się rynek nieruchomości daje szanse młodym osobom na osiągnięcie sukcesu finansowego już na początkowym etapie aktywności zawodowej. Przekłada się to z kolei na coraz większe zainteresowanie odnośnie podjęcia pracy w biurach zajmujących się obrotem nieruchomości.

Na rynek nieruchomości składa się ogół warunków, na którym dokonywane są transakcje kupna i sprzedaży wszelkich nieruchomości. Ponadto jest to miejsce, na którym dochodzi do zawierania licznych umów np. wynajmu lub dzierżawy. Warto wspomnieć, że rynek nieruchomości nie jest rynkiem formalnym i nie należy go utożsamiać z konkretną siedzibą o odrębnym statusie. Co więcej, uznaje się go za jeden z segmentów szeroko rozumianego rynku kapitałowego.

Każdy kto myśli o możliwości realizacji swoich ambicji zawodowych, jako pośrednik działający na rynku nieruchomości musi zdobyć licencję uprawniającą go do sprawowania tej funkcji. Jeszcze niedawno obowiązywały trudne egzaminy, które sprawiały, że osoby chcące podjąć ten zawód, niejednokrotnie rezygnowały z tego powodu. W obecnych czasach ścieżka ta jest nieco łatwiejsza czego wyrazem jest większe zainteresowanie przyszłych adeptów. Najprostsza drogą do uzyskania niezbędnej licencji jest ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych, najlepiej z zakresu ekonomii lub rynków nieruchomości. Jednakże sama wiedza teoretyczna nie jest wystarczająca. Konieczne jest odbycie przynajmniej sześciu miesięcznych praktyk lub stażu, aby móc kompleksowo obsługiwać klientów na rynku nieruchomości. Należy jednak zauważyć, aby móc rozpocząć przygodę związaną z obrotem produktów szeroko rozumianego rynku nieruchomości, nie jest wymagana licencja. Jeżeli w przyszłości chcielibyśmy podjąć posadę agenta nieruchomości warto rozpocząć od wykonywania czynności asystenckich u boku doświadczonego i licencjonowanego pośrednika, od którego zaczerpniemy dużo praktycznych wskazówek, które ułatwią nam późniejszy start na samodzielnej ścieżce kariery.

Poza niezbędnym wykształceniem duży wpływ na osiągnięcie sukcesu w tej branży mają osobiste predyspozycje. Wśród najważniejszych z nich warto wskazać: łatwość w nawiązywaniu kontaktów z bezpośrednim klientem, pogodne i optymistyczne nastawienie do otaczającego nas świata, przebojowość oraz umiejętności radzenia sobie z coraz to nowymi wyzwaniami. To ile posiadamy wiosen odgrywa drugorzędne znaczenie. Zarówno osoby w młodym, średnim, czy też będące w kwiecie wieku mogą i odnoszą sukcesy w tym zawodzie. Np. młodzi są bardziej dynamiczni i przebojowi oraz bardziej charyzmatyczni. Natomiast osoby starsze cieszą się większym poważaniem, wzbudzają szacunek i zaufanie wśród swoich klientów. Obie grupy wiekowe posiadają swoją stała klientele, która poleca ich usługi rodzinie i znajomym.

Atuty jakie niesie praca pośrednika, odnośnie świadczenia usług z zakresu rynku nieruchomości, obecnie jest doceniana przez coraz większe grono osób. Zawód ten daje duża autonomię w podejmowanych działaniach oraz poczucie samodzielności. Elastyczny czas pracy sprawia możliwość realizacji się w różnych dziedzinach życia. Należy jednak pamiętać, że nie powinno traktować się pracy pośrednika jako dodatek jeżeli myślimy o osiągnięciu sukcesu i wysokich zarobkach. Kwestie finansowe zależą bowiem od naszych efektów oraz nakładów pracy, które przekładają się na nasze wynagrodzenie. Wynika to z faktu, że agenci nieruchomości wynagradzania są głównie prowizyjnie, a ich zarobki rośną proporcjonalnie do drożejących cen nieruchomości.

Dom czy mieszkanie?

Każdy z nas jest inny, a co za tym idzie ma odmienne priorytety i upodobania odnośnie otaczającego go świata. Jesteśmy świadomymi ludźmi, a zatem w pełni wolnymi, mogącymi decydować o swoim losie. Życia każdego dnia daje nam możliwość dokonywania wyborów. Jedną z takich sytuacji jest z pewnością odwieczne pytanie: budować dom, a może kupić mieszkanie?

Życie i spędzanie wolnego czasu z rodziną w domu, jak i mieszkaniu daje liczne korzyści. Jednakże nie budzi także wątpliwości, że oba modele w pewien sposób niosą pewne ograniczenia. Ciężko jest zatem wskazać obiektywnie faworyta, gdyby było inaczej społeczeństwo nie było by podzielone na połowę, czyli na tych mieszkających w domach oraz mieszkaniach. Zatem porównanie i dowodzenie, która z powyższych opcji jest lepsza, z góry skazane jest na niepowodzenie. Jednakże można przedstawić pewne przesłanki, którymi kierują się ludzi dokonując wyboru pomiędzy mieszkaniem, a domem jednorodzinnym.

Jak wspomniano na początku, dla każdego z nas liczy się coś innego. I właśnie z tych przesłanek biorą się głównie różnice w podejmowanych przez nas decyzjach. Jedni wolą duże, przestronne pomieszczenia, stawiają na komfort oraz ciszę otaczającego nas środowiska. Ci którzy cenią sobie takie wartości z pewnością zdecydują się na zakup lub budowę domu. Z kolei osoby kładące głównie nacisk na lokalizację, możliwość szybkiego i łatwego dotarcia do różnych miejsc oraz którym nie przeszkadza towarzystwo sąsiada za ścianą wybiorą mieszkanie.

Ponadto można powiedzieć, że dom jest swego rodzaju elementem autonomicznym, który w pewnym sensie jest odizolowany od otoczenia. Mieszkańcy w celu podkreślenia tego faktu, wznoszą często solidne ogrodzenie. Często jest to zatem wyraz mówiący, że nikt nie może ingerować w to co się dzieje w naszym domu, że jesteśmy u siebie i nie musimy się przejmować nikim obok. Mieszkanie w jednym z wielu wieżowców nie daje takiej możliwość. Skazani jesteśmy na obcowanie z innymi, a co więcej musimy respektować prawa naszych sąsiadów. Jednakże mieszkanie stwarza poczucie anonimowości, w coraz bardziej „zwariowanym i zalatanym” świecie. Mieszkanie wtapia się w naszą szarą rzeczywistość i jest jednym z wielu okien na fasadzie wieżowca. Paradoksalnie dzięki swojej anonimowości sprawia, że czujemy się bezpieczni.

Duża część osób, decyduje się na zakup domu, gdyż daje im możliwość samorealizacji społecznej, co trafnie ujmują słowa: prawdziwy mężczyzna powinien spłodzić syna, zbudować dom oraz zasadzić drzewo. Ponadto bliskość wielu maleńkich odseparowanych wysp czasem wymusza na mieszkańcach naturalny instynkt kontaktu z innymi. Przejawem tego są chociażby sąsiedzkie grille czy ogrodowe pary. Co więcej oddalenie od granic oraz centrum miasta wymusza na sąsiadach sąsiedniej posesji potrzebę integracji i wzajemnej pomocy. Przykładem mogą być chociażby wspólne dojazdy do pracy jednym samochodem czy podwożenie dzieci do szkoły. Z kolei blokowiska często znajdują się w sercu miasta, rzadziej jednak zlokalizowane na peryferiach, dzięki czemu mieszkańcy wieżowców mają większe szanse na zżycie się z otoczeniem. Szeroki wachlarz rozrywek jakie daje otoczenie to jeden z większych plusów mieszkania. Cała infrastruktura miejska, bliskość kultury i sztuki, możliwość obcowania z dużą rzeszą pokrewnych dusz, dostarczane jest nijako w pakiecie z mieszkaniem.

Jak sprzedać nieruchomość i zarobić?

Sprzedaż mieszkania, domu czy jakiejkolwiek innej nieruchomości to poważna decyzja, z którą wiążą się liczne problemy. Rynek nieruchomości z każdym dniem staje się coraz bardziej konkurencyjny co sprawia, że zbycie nieruchomości staje się nie lada wyzwaniem. Wynika to z dużej liczby ofert oraz coraz większymi wymaganiami nabywających. Powinniśmy zadbać, aby nasza oferta w jak najlepszy sposób się wyróżniała, czyli krótko mówiąc musimy zrobić jej dobrą reklamę, aby skusić potencjalnego kupującego.

W zasadzie istnieją dwa sposoby sprzedaży. Pierwszym z nich jest wyprawa do agencji nieruchomości, która świadczy usługi z zakresu sprzedaży lub wynajmu mieszkań. W tym przypadku musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z opłatami z tytułu prowizji, które pobiera za zbycie nieruchomości oraz profesjonalne przedstawienie naszej oferty kupującym. Ponadto, dzięki zleceniu biurowi nieruchomości tego zadania, które działa w naszym interesie, oszczędzamy czas, a niekiedy i nerwy na które narażenie jesteśmy w przypadku drugiej opcji, którą jest załatwienie wszystkich formalności samodzielnie.

Oba warianty sprzedaży mieszkania posiadają liczne zalety, jak również obarczone są pewnymi wadami. W poniższym artykule głównie skupiono się zbyciu nieruchomości w formie bezpośredniej.

Pierwszym i zarazem chyba najważniejszym krokiem wydaje się prawidłowe oszacowanie wartości nieruchomości. Obecnie ustalenie ceny naszej posiadłości odgrywa kluczowe znaczenie. Należy to zrobić w taki sposób, aby kwota jaką chcemy uzyskać odpowiadała realnym poziom rynkowym, w przeciwnym razie Twoja oferta mieszkania, domu, czy też innej posiadłości nie spotka się ze zbyt dużym zainteresowaniem. Potencjalni klienci bardzo dużo czasu poświęcają na wyszukiwanie i porównywanie różnych możliwości w celu znalezienia najlepszej, aktualnie dostępnej oferty na rynku. Jeżeli nie koniecznie zależy Ci na cenie, a Twoim priorytetem jest czas, powinieneś ustalić wartość swojej nieruchomości poniżej średniej. Jednak pamiętaj, że nigdy nie należy zdradzać chęci dokonania szybkiej transakcji. Jeżeli jednak chcemy dobrze oszacować cenę, jaką możemy uzyskać na rynku powinniśmy porównać oferty innych lokali o podobnych parametrach w najbliższej okolicy. W tej sytuacji bierzemy pod uwagę takie parametry jak: lokalizacja, metraż, liczba pokoi i ich rozkład, najbliższe otoczenie nieruchomości (dostępność do węzła komunikacji, sklepów, itp.) oraz wysokość miesięcznych opłat. Warto jednak pamiętać, że cena ofert może być nieco zróżnicowana, co wynika z różnych standardów wykończenia lokalu.

Kolejnym ważnym aspektem przy sprzedaży jest skuteczny marketing oraz pierwsze wrażenie jakie wzbudzi nasza oferta wśród odbiorców. Ważne jest, aby wybrać odpowiednie miejsca, w których będziemy mogli zaprezentować swoją ofertę. Warto pomyśleć o reklamie w popularnych portalach internetowych, lokalnej gazecie, czy też radiu. Ponadto, powinniśmy zadbać o profesjonalnie wykonane zdjęć ukazujące zalety naszej nieruchomości, gdyż pierwsze wrażenie jest najważniejsze.

Ostatnim etapem finalizującym transakcję są oględziny. Dlatego warto się do nich przygotować. Zadbajmy, aby wizyta potencjalnych nabywców wypadła jak najlepiej. Mieszkanie nie może być zaniedbane, brudne, czy też posiadające widoczne usterki. Wszystkie te niedoskonałości powinny być usunięte jeśli myślimy o zawarciu umowy. Co więcej, im mniej osób w najbliższym otoczeniu tym lepiej. Wpływa to na swobodę klientów i umożliwia im lepiej zaznajomić się z nieruchomością, w spokoju i bez pośpiechu.

Czym zajmują się agencje nieruchomości?

Jeżeli chcesz zmienić swoje otoczenie. Myślisz o kupnie nowego mieszkania, domu lub lokalu pod działalność gospodarczą. A może szukasz czegoś do wynajęcia i nie wiesz skąd pozyskać środki na sfinansowanie swojej inwestycji? Jeżeli z tymi i podobnymi problemami właśnie się borykasz, może warto skorzystać z usług renomowanych agencji nieruchomości?

Kupno lub sprzedaż jakiejkolwiek nieruchomości nie jest procesem łatwym i nie każdy potrafi sobie z tym poradzić. Ci, którzy chcą zaoszczędzić na czasie i pominąć krętą ścieżkę formalności mogą zlecić te zadania pośrednikom nieruchomości. Za nas wyszukają odpowiednią ofertę zgodną z naszymi wytycznymi, umówią nas na spotkanie z potencjalnymi kontrahentami, jak również rozwiążą wszystkie problemy, jakie moglibyśmy napotkać przy załatwianiu wszelkich formalności w pojedynkę. Do najczęściej występujących utrudnień możemy zaliczyć kwestie związane z uzyskaniem aktu notarialnego własności nieruchomości, czy też w przypadku działki budowlanej – otrzymania pozwolenia na wzniesienie domu na tej posesji.

Ponadto, jeżeli zależy nam na bezpieczeństwie transakcji również warto w takim przypadku wybrać agencję nieruchomości. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest działalnością zawodową, co oznacza w świetle prawa, że to agent ponosi prawną odpowiedzialność za zrealizowaną transakcję jeśli okaże się ona po prostu próba wyłudzenia przez nieuczciwych oferentów. Co więcej, zatrudnienie agencji daje nam gwarancję jakości świadczonych usług, jakie świadczą pośrednicy. Muszą oni wykonywać swoją pracę zgodnie z ustalonymi zasadami prawa i wytycznymi, jakie wprowadza agencja w celu poprawy jakości i zadowolenia swoich klientów. Na skutek zawarcia umowy z agencją zajmującą się obrotem nieruchomości, pośrednikowi przysługuje prawo (nawet bez naszego pełnomocnictwa) do zaglądania oraz pobierania odpowiednich odpisów, wpisów, zaświadczeń. Musi on bowiem dołożyć wszelkich starań, aby rzetelnie sprawdzić całość dokumentacji nawet wówczas, gdy sprzedający je przedłoży i oświadczy, że wszystko jest w porządku. Ponadto kolejną gwarancją bezpieczeństwa jest fakt, że tytuł pośrednika nie jest tak prosto uzyskać. Jest to zawód zaufania publicznego, na którego wykonywanie niezbędne jest posiadanie licencji, która nadawana jest przez ministra spraw budownictwa. Pośrednik nabywa prawo wykonywania zawodu i używania tytułu zawodowego z chwilą wpisania do centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami. Taki spis prowadzi aktualnie minister infrastruktury.

Oczywiście, należy liczyć się z dodatkowymi kosztami, bowiem żaden pracownik biura nie działa zasadzie wolontariatu, jednak ich pomoc przy uporaniu się ze wszystkimi skomplikowanymi mechanizmami, jakie rządzą rynkiem nieruchomości może okazać się bezcenna.